May 18, 2024 10:12 UTC
  • איראן : מגנה את הסעיף הקשור לשלושת האיים האיראניים

דובר משרד החוץ, נאסר כנעני, גינה את הסעיף בהודעת הפיגה הערבית 33 בבחרין, הקשור לשלושת האיים האיראנים במפרץ הפרסי, והדגיש כי פעמים רבות אמרנו כי שלושת האיים בו מוסא, טונב הגדול וטונב הקטן הם איראניים, חלק אינתגרלי נצחי משטח הרפובליקה האסלאמית באיראן, לכן טענות חסרות בסיס כאלה, בהצהרה זו, הן נפסלות.

דובר משרד החוץ, נאסר כנעני, גינה את הסעיף בהודעת הפיגה הערבית 33 בבחרין, הקשור לשלושת האיים האיראנים במפרץ הפרסי, והדגיש כי פעמים רבות אמרנו כי שלושת האיים בו מוסא, טונב הגדול וטונב הקטן הם איראניים, חלק אינתגרלי נצחי משטח הרפובליקה האסלאמית באיראן, לכן טענות חסרות בסיס כאלה, בהצהרה זו, הן נפסלות.

במקביל, דובר משרד החוץ בירך על הסעיפים בהצהרת הסיכום, להגן על העם המדוכא בפלסטין ולגנות את פשעי המלחמה שמבצעת הישות הציונית ברצועת עזה, וקרא להגברת האחדות וההתלכדות בין המדינות האיסלאמיות, כדי לעצור את פשעי המלחמה הציונים.

 

תגיות