May 22, 2024 08:16 UTC
  • שר החוץ בפועל קיבל שיחת טלפון מאת שר החוץ של עומאן

שר החוץ בפועל עלי באקרי שקיבל שיחת טלפון מאת שר החוץ של עומאן, סייד בדר בן חמד אל בוסיידי ציין למאמצים שעשו הנשיא החלל איברהים ראיסי, ושר החוץ החלל, חוסיין אמיר עבדולהיאן, להרחבת היחסים עם סולטנות עומאן.

  שר החוץ בפועל עלי באקרי שקיבל שיחת טלפון מאת שר החוץ של עומאן, סייד בדר בן חמד אל בוסיידי ציין למאמצים שעשו הנשיא החלל איברהים ראיסי, ושר החוץ החלל, חוסיין אמיר עבדולהיאן, להרחבת היחסים עם סולטנות עומאן.

 

תגיות