May 28, 2024 09:51 UTC
  • עראקצ'י : האיום הגרעיני הציוני עשוי להביא לשינוי הדוקטרינה של איראן בנושא הגרעין

מזכיר המועצה האסטרטגית האיראנית ליחסי חוץ, עבאס עראקצ'י, אמר כי האיום הגרעיני של הישות הציונית עשוי להביא לשינוי הדוקטרינה של איראן בנושא הגרעין.

מזכיר המועצה האסטרטגית האיראנית ליחסי חוץ, עבאס עראקצ'י, אמר כי האיום הגרעיני של הישות הציונית עשוי להביא לשינוי הדוקטרינה של איראן בנושא הגרעין.

בנאום בוועידה של ההתפתחויות במזרח התיכון לאחר מבצע "מבול אל-אקצא" עראקצ'י אמר כי הרפובליקה האסלאמית באיראן מודיעה גלויות כי היא תומכת בהתקוממות הפלסטינית בכל צורה, ואינה מתביישת בכך.

מזכיר המועצה האסטרטגית האיראנית ליחסי חוץ, עבאס עראקצ'י ציין כי האיום הגרעיני מצד הישות הציונית, עשוי לשנות את משוואות הביטחון באזור ויאלץ מדינות שונות לשקול מחדש את עמדותיהן בנוגע לאנרגיה הגרעינית השלווה.

 

תגיות