מרץ 15, 2023 05:09 UTC
  • ליל הרביעי האחרון של השנה באיראן

התקיימו באיראן הלילה בכל רחבי המדינה טקסים להדלקת אש וטקסים אחרים כמו טריקת כפיות לרגל הרביעי האחרון של השנה הפרסית שנקרא בפרסית "צ'רשנבא סורי".

כש מתקרבים לסוף השנה הציבור באיראן מכינים את עצמום לחגיגי נורוז בהם מבקרים בבתי קרובים ועושים שחגיגות. בליל הרביעי האחרו מדליקים אש וקופצים מעליה במטרה שהכל הרוע ישרף באש ותתחיל שנה חדשה עם כל הטוב. גם יש זקוקים. שלפעמים מובילים לפגיעת אנשים.

 

תגיות