May 18, 2024 08:59 UTC
  • שר הנגב והגליל על מדיניות הממשלה שהוא חבר בה: חרפה

מה שנקרא שר הנגב, הגליל ו"החוסן הלאומי" של ישראל, יצחק וסרלאוף תקף בחשבונו ברשת X את "מדיניות הספיגה בצפון של הקבינט הקטן", וכינה אותה "חרפה".

השר, הממונה בין היתר על האזורים שמהם מפונים עשרות אלפי ישראלים, כתב: "הכלת הירי על יישובי הצפון והריסתם, פינוי רצועת ביטחון בתוך ישראל, הפיכת רבבות ישראלים לפליטים, הרס משפחות וחיים שלמים, שחיקת ההרתעה הישראלית לאפס, היא פשיטת רגל ביטחונית ומדינית. הגיע הזמן לפזר את קבינט הקונספציה ולשנות את המדיניות הכושלת".

 

תגיות