May 22, 2024 06:45 UTC
  • קטאר: גורמים בישראל מעודדים תקיפות של שיירות סיוע הומניטרי

דובר משרד החוץ של קטאר התייחס לתקיפת משאיות הסיוע שמיועדות להגיע לרצועת עזה, ואמר כי "זה מפר את כל החוקים הבינלאומיים.

דובר משרד החוץ של קטאר התייחס לתקיפת משאיות הסיוע שמיועדות להגיע לרצועת עזה, ואמר כי "זה מפר את כל החוקים הבינלאומיים.

הוא הוסיף כי גורמים בישראל מעודדים תקיפות של שיירות סיוע הומניטרי. בנוגע למגעים לעסקת אסירים, הוא ציין כי: "הזמן לעצירת מה שקורה ברפיח ובעזה הוא עכשיו ולא בעוד כמה ימים. השיחות על הפסקת האש בעזה ושחרור האסירים עומדות להגיע למבוי סתום".

 

תגיות