יונ 08, 2023 10:29 UTC
  • בקואליציה של נתניהו מוכנים לכל דבר שיבטיח המשך הישרדותם

בישראל, ישנה ועדה קרואה או, הועדה למילוי תפקידי ראש העירייה והמועצה. שר הפנים מממן את הועדה הזאת כדי למלא את תפקידם של ראש העירייה ומועצת העירייה, או את תפקידה של המועצה בלבד, בהתקיים נסיבות שונות, שמעידות על תפקוד לקוי של העירייה.

בישראל, ישנה ועדה קרואה או, הועדה למילוי תפקידי ראש העירייה והמועצה. שר הפנים מממן את הועדה הזאת כדי למלא את תפקידם של ראש העירייה ומועצת העירייה, או את תפקידה של המועצה בלבד, בהתקיים נסיבות שונות, שמעידות על תפקוד לקוי של העירייה.

מינוי ועדה קרואה נתפס כצעד דרסטי, משום שהוא מהווה פגיעה בעצמאות השלטון המקומי, שנבחר על ידי התושבים באופן דמוקרטי.

אחת הטענות שמועלות נגד מינוי ועדות קרואות, היא שהמינוי מציב את שר הפנים בניגוד עניינים מובנה. השלטון המרכזי אחראי לאספקת חלק מתקציב הרשויות המקומיות, ולפיכך נוצר מצב לפיו הממשלה יכולה לקצץ בתקציבים שהיא מעבירה לרשות מקומית מסוימת, ולגרום למשבר כלכלי בה, שיחייב את החלפת ראש הרשות.

טענה נוספת היא שאף שהוועדה הקרואה ממונה על מנת לנהל את העירייה באופן יעיל יותר, לעיתים חבריה אינם אנשי מקצוע, לכן מצבה של עיר צפוי להדרדר בזמן כהונתה של הוועדה הקרואה.

ראשי רשויות במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי ציינו בעבר כי שרי הפנים נוטים למנות ועדות קרואות המורכבות מיהודים, לעיתים בעלי עבר צבאי או זיקה פוליטית לשר, מבלי לתת את הדעת לרגישות הכרוכה בכך. את הדברים האלה נאמרים על רקע אישור הצעת חוק בכנסת שתאפשר ליו"ר הוועדה הקרואה בטבריה בועז יוסף, המקורב לדרעי, לרוץ בבחירות הקרובות, למרות הביקורת מצד חברי כנסת בקואליציה ובאופוזיציה והיעוץ המשפטי.

את ההצעה, יזם ח"כ עמית הלוי מהליכוד, שנימק את ההצעה אבל נתקל בתגובות חריפות מצד חברי האופוזיציה שצעקו לעברו: "החוק המושחת ביותר בתולדות הכנסת". שר הפנים משה ארבל מש"ס אמר: "היו חילוקי דעות בתוך משרד הפנים בגלל הסמיכות למועד הבחירות. עמדת המשרד הייתה להותיר את העניין לשיקול ועדת שרים לחקיקה וזו קבעה שהמשקל של הזכות לבחור ולהיבחר גבר ויש לתמוך בהצעה".

בתגובה אמר ח"כ גדעון סער מהמחנה הממלכתי שהתנגד להצעת החוק כי "אם היית מציע את הצעת החוק בלי להתערב במערכת הבחירות המקומית בעוד חמישה חודשים - מֵילָא. אבל עכשיו לבוא בבליץ' חקיקה וכדי להתערב בטבריה, אני שואל את עצמי מה האובססיה שלכם לחוקים עקומים ומושחתים? החוק הזה לא יעמוד בביקורת שיפוטית, אתם תתבזו כהרגלכם ותישארו עם שום דבר ביד".

אמנם אין איש בקואליציה שמוכן להקשיב לדברים כגון אלה שמתבטא בהם גדעון סער מפני חבורת המושחתים מתעקשים לקדם כל דבר שטיב איתם ויחזק את השתלטותם על הממשלה על ההטבות שמבטיחה להם על חשבון כלל הציבור

 

תגיות