Feb 25, 2024 13:33 Asia/Ashgabat
  • Halkara Walýuta Gaznasy yglan etdi: Eýranyň ykdysady ösüşi we nebit önümçiliginiň ösüşi

Halkara Walýuta Gaznasy Eýranyň nebit önümçiliginiň ösüşi we ykdysady ösüşi barada habar berdi.

IRNA-nyň habaryna görä, Halkara Walýuta Gaznasy döwürleýin hasabatlarynda dünýä ýurtlarynyň makroykdysady görkezijilerine baha bermek boýunça neşirinde Eýran Yslam Respublikasynyň ykdysady ösüşi öňki çaklamalar bilen deňeşdirilende ep-esli ýokarlandy diýip habar berdi.

Halkara Walýuta Gaznasynyň täze çaklamasyna görä, Eýranyň 2023-nji ýyldaky ykdysady ösüşi öňki ýyl bilen deňeşdirilende ep-esli ýokarlanmak bilen 5,4% -e ýetdi. Halkara Walýuta Gaznasy öň 2023-nji ýylda Eýranyň ykdysady ösüşiniň 3% -e ýetjekdigini çaklapdy.

Şeýle hem Halkara Walýuta Gaznasy, 2024-nji ýylda Eýranyň ykdysady ösüşi baradaky çaklamasyny üç aý ozalky hasabaty bilen deňeşdirilende 3,7 göterim diýip yglan etdi.

Geçen ýylyň oktýabr aýynda (2023) hasabatynda bu halkara gurama 2024-nji ýylda Eýranyň ykdysadyýeti üçin 2,5 göterim ösüş gazanjakdygyny çaklady.

Halkara Walýuta Gaznasy tarapyndan Günbatar Aziýa we Demirgazyk Afrika ýurtlarynyň ykdysady ýagdaýy barada çap edilen hasabatynda Eýranyň ykdysady ösüşi çaklamalar bilen deňeşdirilende ýokarlandy we munuň sebäbi Eýranyň nebit önümçiliginiň garaşylýandan has ýokary bolmagydydyr.

Halkara Walýuta Gaznasynyň maglumatlaryna görä, täze ýylda Eýranyň nebit önümçiligi günde 2,7 million barrelden geçdi, bu bolsa 2020-nji ýyldakydan 700 müň barrele köpdyr.

Tags