Sep 30, 2023 14:22 Asia/Tehran
  • Azərbaycan R. prezdenti məşvərətçi iyən İroni səfiri vindemonədə məntəğə təhəvullaton barədə bəhs bıə

Bokuədə İron İslom Respublika səfir iyən Azərbaycan R. məşvərətçi məntəğə tojə təhəvulaton barədə deyande votımonışon kardə.

Bə İrna raporti əsos, Bokuədə İron İslom Respublika səfir Seyd Əbbas Musəvi, iyən məxsusə məmuriyətonədə, Azərbaycan R. məşvərətçi Xələf Xələev, məntəğə məsələon iyən 2tərəfiyə rabitəon oxonə təhəvulaton xususi Ğərəboği barədə deyande məşvərət kardışone.

votey bəbe ki dəvardə rujonədə Ğərəboği məntəğə barədə Erməniston iyən Azərbaycan R. daveon ziyod bıə, Buko ım məntəğə ıştə səzəminoku i baxş zıneydə iyən Milodi 2020 minnə sorədə de Ermənisotni 2minnə canqi cərəyonədə ım məntəğə ərazion bəştə məxsus kardəşe.