Dec 07, 2023 23:23 Asia/Tehran
  • İron İslom Respublika ləşkəri dıyo ğıvvə komandir və Azərbaycan R. Mudafiə vəziri vindemon

Moskvaədə, İron İslom Respubliak ləşkəri dıyo ğıvvə komandir və Azərbaycan R. qıləy iclosədə mudafiə həmkoətion inkişofi roon xususi dıyo baxşədə təğib kardışone.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, zinə çoşəmbə, İron İslom Respubliak ləşkəri dıyo ğıvvə komandir, admiral Şəhram İrani de Azərbaycan R. mudafiə vəzir, qeneral Zaker Həsənev vindemonış kardə.

Admiral İrani ijən bə Azərbaycan R. elmi və təhğiği zərfiyətonku vindemon kardey və oşno bey xoto, ım kişvəri dıyo ğıvvə texniki məktəb və Heydər Əliyevi hərbi ali məktəbiku vindemonış kardə.

Zinə sıb, İron İslom Respubliak ləşkəri dıyo ğıvvə komandir və çəy bə ico bıə heyət, de Boku şəhidon xiyabonədə iştirok kardey vositə bə ım kişvəri şəhidon məğom iyən vırə ehtırom noşone.