Feb 10, 2024 13:05 Asia/Tehran
  • Bə Yəməni şimoli  çe İnqılston-Amerkə hərbiyə təyyorəon hucum

Xəbəriyə mənbəon zinə şanqo Amerkə və İnqılstoni bə Yəməni Şimol Sədə Ostan aviya hucumonku xəbəşon do

Bə Yəməni Şimol İnqılston-Amerkə hərbiyə təyarəon hucum.

Xəbəriyə mənbəon zinə şanqo Amerkə və İnqılstoni bə Yəməni  Şimol Sə`də Ostan aviya hucumonku xəbəşon do.

Bə İrna xəbəon əsos Amerkə və İnqılstoni kualisiya hərbiyə təyarəon 2kərə Yəməni Sədə ostanədə Bağm şəhrıstonədə Ğətinat məntəğə hədəf qəteydən.

Cımə şəv həm Amerkə və İnqılston Yəməni ğərb Əlhədidə oatani Əl-Tayef, Əl-Kəsib, və Əl-Cəbanə məntəğəon bombardımon kardən.

Amerkə və İnqılston dey manqi 21 minə ruji bərobər de yanvari 11 İbıə milləton təşkiloti əmniyyət Şura ğətnamə bəpeştə bə Yəmən Ənsarullah mərkəzon ələyh hucumışon bino kardə.

 

 

Tags