Oct 30, 2016 15:37 Asia/Tehran
  • Ha rujnə doyemon və Ferekans

Ha rujnə doyemon və Ferekans

Ha rujnə doyemon :

12:50 tosə 13:50 de Tehroni vaxti

13:20 tosə 14:20 de Boku vaxti

 

Bə şəvnəy tikror:

20:50 tosə 21:50 de Tehroni vaxti

21:20 tosə 22:20 de Boku vaxti

 

Ferekans:

Miyonə ləpə(dalqğə) (MW) restə -702 Kilohertz

FM ləpə(dalğə)-restə 101/3 meqahertz