May 18, 2024 10:04 UTC
  • מפקד הצבא : העולם מחולק לשני חלקם, לפני מבצע

מפקד הצבא האיראני, רב אלוף סייד עבד אל-רחים מוסווי, הדגיש כי לאחר מבצע "ההבטחה הצודקת", התברר לכולם כי באזור, ואפילו בעולם, ניצבים מול מציאות של לפני המבצע ואחרי המבצע.

מפקד הצבא האיראני, רב אלוף סייד עבד אל-רחים מוסווי, הדגיש כי לאחר מבצע "ההבטחה הצודקת", התברר לכולם כי באזור, ואפילו בעולם, ניצבים מול מציאות של לפני המבצע ואחרי המבצע.

רב אלוף מוסאווי אמר את הדברים בפגישה עם "מאמוסטה מולה קאדר קאדרי", דרשן יום שישי בעיר באווה (במחוז קרמנשה - ממערב למדינה) והוסיף כי מבצע "ההבטחה הצודקת" ללא ספק, יאיץ את שחרור פלסטין, השגת הזכויות של העם הפלסטיני, והיעלמות הישות הציונית. עוד אמר כי מה שחשוב יותר מזה הוא הבנת העולם כי הרפובליקה האסלאמית באיראן הפכה, מעצמה עולמית כאשר העוצמה הזאת, נובעת וממחישה את הרצון של העם האיראני הגדול.

 

תגיות