Tolış şəhristoni inkuşof doey maneon miyon baredy

Tolış şəhristoni inkuşof doey maneon miyon baredy

Tolış şəhristoni inkuşof doey maneon miyon baredy

Tehronədə bə AZ.R səforətxonə hucum kardey

Tehronədə bə AZ.R səforətxonə hucum kardey

Tehronədə bə AZ.R səforətxonə hucum kardey

Qilon ostanədə 5470 qılə kə bo ehtiyoc bıə kəson soxte holədəy

Qilon ostanədə 5470 qılə kə bo ehtiyoc bıə kəson soxte holədəy

Qilon ostanədə 5470 qılə kə bo ehtiyoc bıə kəson soxte holədəy

Etıkofi sonnət və ənənə İroni İslomi bə dast omə nəticon koye

Etıkofi sonnət və ənənə İroni İslomi bə dast omə nəticon koye

Etıkofi sonnət və ənənə İroni İslomi bə dast omə nəticon koye