May 18, 2024 10:14 UTC
  • איראן ורוסיה הפכו את הסנקציות האמריקניות להזדמנויות

סגן שר החוץ עלי באקרי הדגיש בפורום "רוסיה - העולם האסלאמי" בקאזאן, ברפובליקה הרוסית, טטרסטן, כי הסנקציות האמריקניות הפכו להזדמנויות, הודות לחוכמה של מנהיגי טהראן ומוסקבה, והוסיף כי רוסיה ואיראן הצליחו להפוך את הסנקציות האמריקניות להזדמנויות יצרניות לא רק עבורן אלא גם עבור האזור כולו.

סגן שר החוץ עלי באקרי הדגיש בפורום "רוסיה - העולם האסלאמי" בקאזאן, ברפובליקה הרוסית, טטרסטן, כי הסנקציות האמריקניות הפכו להזדמנויות, הודות לחוכמה של מנהיגי טהראן ומוסקבה, והוסיף כי רוסיה ואיראן הצליחו להפוך את הסנקציות האמריקניות להזדמנויות יצרניות לא רק עבורן אלא גם עבור האזור כולו.

באקרי אמר עוד כי ארה"ב מאיימת על מדינות האזור, במיוחד איראן ורוסיה, להטיל סנקציות בלתי חוקיות עליהן כדי ללחוץ עליהן, אך הודות לחוכמה של מנהיגי איראן ורוסיה, הסנקציות הפכו להזדמנות לשתי המדינות, והמדינות האחרות.

באקרי הדגיש כי אי אפשר לבסס שלום באזור ללא קשרים כלכליים הדוקים, ומוסקבה וטהראן ימשיכו לחזק את הקשרים ביניהן.

המטרה העיקרית של פורום "רוסיה - העולם האסלאמי", היא להגביר את היחסים המסחריים, הכלכליים, המדעיים, הטכניים, החברתיים והתרבותיים, בין רוסיה והמדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה איסלמי ולחזק את מוסדות המוסדות הפיננסיים האסלאמיים ברוסיה.

 

תגיות