May 22, 2024 07:25 UTC
  • מהים הבלטי ועד המפרץ הפרסי; החזית של רוסיה ואיראן מול אמריקה

פארס טודיי- על פי חוות דעת של קבוצת מומחים, כיום, מהים הבלטי ועד למפרץ הפרסי, עולות חזיתות חדשות מול ארצות הברית, שבראשן עומדות איראן ורוסיה.

מנקודת המבטה של ​​קבוצה זו, בזמן הנוכחי, עקב פעילותה של ארצות הברית, רוסיה ואיראן התקרבו זו לזו מאי פעם ומאוחדות נגדה.

בהקשר זה, קרן המחקר של קרנגי מצביעה לשיתוף הפעולה הביטחוני בין הרפובליקה האסלאמית של איראן ורוסיה, וגיעה למסקנה כי מוסקבה וטהראן מאמינות שיש להן אויב משותף בוושינגטון.

בדו"ח זה, קרן המחקר של קרנגי מתייחסת ליכולת המל"טים של איראן, ומצביעה למלחמה באוקראינה ולטענת הימצאותם של מל"טים איראניים בה, ומוסיפה כי למל"טים של איראן יש יכולת להתחמק מהגנה אווירית אמריקאית, ולכן רוסיה משתמשת בהם נגד מערכות אמריקאיות באוקראינה.

קרן זו ממשיכה לדון בסיבות ונסיבות שהובילו למלחמה באוקראינה ומוסיפה כי גורמים רוסיים הכריזו שוב ושוב כי כוחות רוסים נלחמים בארצות הברית על שטח אוקראינה. לכן חילופי טכנולוגיה, נתונים וניסיון בין טהראן למוסקבה ותיאום הדוק בין שני השחקנים במאבק נגד וושינגטון, הועיל לשתי המדינות.

בסופו של דו"ח זה מציין קרנגי להתקפות ציר ההתקוממות על בסיסי הכיבוש האמריקני באזור מערב אסיה ומקשר אותו למלחמה באוקראינה ומציין שנפתחה חזית חדשה נגד האמריקאים מהמפרץ הפרסי עד לים הבלטי.

כשתי מדינות הפעילות בעולם, לרוסיה ולאיראן יש השקפה דומות בתחומים רבים, כולל התמודדות עם החד-צדדיות האמריקאית, לכן טהראן ומוסקבה נקטו צעדים לחיזוק היחסים, במיוחד בתחום הביטחון וההגנה.

 

תגיות