May 22, 2024 08:43 UTC
  • שר החוץ בפועל פרסם הצהרה בנוגע לנפילת החללים ראיסי ואמיר עבדולהיאן

שר החוץ בפועל עלי באקרי קאני פרסם הצהרה בנוגע לנפילת החללים נשיא הרפובליקה האסלאמית, אברהים ראיסי, ושר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן, והדגיש כי בעת מילוי תפקידיהם, שני החללים עשו כל שניתן למען המדינה והעם.

  שר החוץ בפועל עלי באקרי קאני פרסם הצהרה בנוגע לנפילת החללים נשיא הרפובליקה האסלאמית, אברהים ראיסי, ושר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן, והדגיש כי בעת מילוי תפקידיהם, שני החללים עשו כל שניתן למען המדינה והעם.

באקרי קאני הוסיף : אני מביע את תנחומי ואהדתי לכבוד מנהיג המהפכה האסלאמית, האימאם חמינאי, למשפחות החללים ולעם האיראני הנכבד, על נפילת החללים הנשיא היקר של הרפובליקה איברהים ראיסי, ושר החוץ המכובד והמהפכני, ד"ר אמיר עבדולהיאן, דרשן יום שישי של תבריז, וחבריהם, שנפלו בדרך להטיב ולהקל על העם ולקדם שלום וידידות בין עמי האזור.

 

תגיות