May 30, 2024 09:20 UTC
  • דנמרק מנחמת ​​על מות החלל הנשיא ראיסי

ראש ממשלת דנמרק, גב' מיטה פרדריקסן שיגרה מברק תנחומים לנשיא בפועל, מוחמד מוח'בר, על מות החללים הנשיא אברהים ראיסי ועוזריו בהתרסקות המסוק.

ראש ממשלת דנמרק, גב' מיטה פרדריקסן שיגרה מברק תנחומים לנשיא בפועל, מוחמד מוח'בר, על מות החללים הנשיא אברהים ראיסי ועוזריו בהתרסקות המסוק. גב' פרדריקסן כתבה במברק : "אני מנחמת את הוד מעלתך, בשם ממשלת דנמרק, על אובדו, נשיא הרפובליקה, הוד מעלתו של איברהים ראיסי, וגם שר החוץ, כבוד חוסיין אמיר עבדולהיאן ועוזריהם".

 

תגיות