יונ 20, 2024 09:59 UTC
  • איראן מגנה בחריפות החלטת קנדה בנוגע למשמרות המהפכה האסלאמית

דובר משרד החוץ, נאסר כנעני, גינה בחריפות את הפעילות הפוליטית החריגה והבלתי רליבנטית של ממשלת קנדה להכריז על משמרות המהפכה האסלאמית באיראן כארגון טרור.

דובר משרד החוץ, נאסר כנעני, גינה בחריפות את הפעילות הפוליטית החריגה והבלתי רליבנטית של ממשלת קנדה להכריז על משמרות המהפכה האסלאמית באיראן כארגון טרור.

כנעני ראה בהחלטה הלא שקולה הזו של ממשלת קנדה, צעד עוין שחורג מהסטנדרטים והעקרונות המקובלים של החוק הבינלאומי, לרבות אי-התערבות בענייני הפנים של הממשלות, מה מציג דוגמה של פגיעה בריבונות הלאומית האיראנית. .

נאסר כנעני, הוסיף: הצעד חסר האחריות והפרובוקטיבי הזה, בא במסגרת, המדיניות השגויה של ממשלת קנדה בעשור האחרון, בהשפעת מחרחרי המלחמה, מפירי זכויות אדם והחוסים האמיתיים של הטרור.

 

תגיות