May 24, 2023 08:18 UTC
  • יו

ראש הארגון לאנרגיה אטומית, מוחמד אסלאמי, הדגיש כי לא ניתן להתכחש מהיכולת הגרעינית של איראן ואמר: כיום, מחזור תהליך ייצור הדלק הגרעיני במדינה כולו היום איראני.

ראש הארגון לאנרגיה אטומית, מוחמד אסלאמי, הדגיש כי לא ניתן להתכחש מהיכולת הגרעינית של איראן ואמר: כיום, מחזור תהליך ייצור הדלק הגרעיני במדינה כולו היום איראני.

אסלאמי אמר במהלך פגישה של ראשי נציגויות דיפלומטיות במדינות העולם השונות : כיום, הרפובליקה האסלאמית האיראן מחזיקה בטכנולוגיה זו, ומדינות רבות ברחבי העולם רוצות את המים הכבדים האיראניים.

ראש הארגון לאנרגיה אטומית אמר עוד כי : נגזרות המים הכבדים ישנו מהותית את תעשיית התרופות והבריאות. הוא הוסיף: כיום, כל המחזור להפקת הדלק הגרעיני, כולו כיום איראני, כלומר מפעולות החיפוש, הגילוי, המיצוי והעיבוד מהמכרות, להעשרה, להפקת הדלק ושימוש בכורים, כל אלה נעשים על ידי המדענים והצעירים האיראנים.

 

תגיות