May 24, 2023 08:19 UTC
  • חברי מועצת השורא האסלאמית נפגשים היום עם מנהיג המהפכה האסלאמית

חברי מועצת השורא האסלאמית, ייפגשו היום רביעי, עם מנהיג המהפכה האסלאמית, אייתאללה סייד עלי חמינאי.

 חברי מועצת השורא האסלאמית, ייפגשו היום רביעי,  עם מנהיג המהפכה האסלאמית, אייתאללה סייד עלי חמינאי.

פגישה זו מתקיימת ביום השנה לתחילת המושב הראשון של מעצת השורא האסלאמית ב-1980

 

תגיות