May 24, 2023 08:21 UTC
  • ביקורו של הנשיא ראיסי באינדונזיה

לביקור של הנשיא אברהים ראיסי לאנידונזיה שהתקיים (שני) על הזמנה רשמית של הנשיא של המדינה ג'וקו וידודו יש חשיבות רבה בתחומים שונים.

לביקור של הנשיא אברהים ראיסי לאנידונזיה שהתקיים (שני) על הזמנה רשמית של הנשיא של המדינה ג'וקו וידודו יש חשיבות רבה בתחומים שונים.

זהו הביקור הראשון של נשיא איראני למדינה משנת 2006. במשך 17 השנים הקודמות התקיימו ביקורים של נשיאים איראנים לאינדונזיה אך כולם היו במסגרת השתתפות בכנסים אזוריים או בינלאומיים. אך הביקור שנעשה במסגרת איזון במדיניות החוץ של איראן על בסיס שיפות שותפות עם מדינות מוסלמיות ומדינות האזור.

הביקור מלמד ששותפות של איראן למזרח לא מוגבלת רק לסין ורוסיה אלא גם כוללת מדינות משפיעות כמו אינדונזיה שמונה כ 239 מיליון והיא המדינה מוסלמית הגדולה ביותר.

הביקור מראה שהאסטרטגיה של המערב ובמיוחד לגרום לבדידות איראן. אין ספק שהמימד החשוב ביותר של הביקור מתגלם בכלכלה. אינדנוזיה היא חברה ב- ג 20 ומהווה אחת הכלכלות החדשות של העולם. הצמיחה הכלכלית שלה בשני עשורים האחרונים היה כ-5 אחוז. לפי ציפיות של ארגון לשותפות כלכלית ופיתוח OECD הכלכלה האינדונזית תהפוך בשנת 2045 לכלכלה מספר ארבע בעולם.  

למרות שיש לה 22 מיליארד חביות מאגר נפט.... אך הפיתוח של המדינה לא תלויה בנפט והיא חלק ממדינות ספורות מוסלמיות שיש לה ייצוא תעשייתי ומדעי. העיר ג'אקרטה היא לא רק הבירה של אינדונזיה אלא היא מהווה מוקד טכנולוגיה המודרנית של המדינה. אינדונזיה מחזיקה מעמד מיוחד גם בתחום טכנולוגית לווינים ושיגרה רק בארבע השנים הקודמות 18 לווינים שונים למטרות שונות. הרפובליקה האסלאית באיראן יכולה היא יכולה להנות מהניסיונות הכלכליות והטכנולוגיות של אינדונזיה ותהווה שוק גדול למוצרים של אנידונזיה.  

לעומת זאת איראן הצליחה להכשיל את הסנקציות של המערב ולרכוש ניסיון רב ערך בתחום רפואה ותרופות ויכולה לספק את המוצרים והשירותים שלה לשוק הגדול של אינדונזיה. היא יכלה לייצא לאינדונזיה שטיח, פיסטוק, תמר, זעפרן, מוצרים ידניים וצמחים רפואיים.

העובדה המרה ביחסים בין איראן לבין אינדונזיה היא ההקף הקטן של המסחר בין שתי המדינות. לפי הודעתו של משרד המסחר של אינדונזיה הקף המסחר בין שתי המדינות בשלוש החודשים הראשונים של השנה האזחית הנוכחית הגיע ל- 54.1 מיליון דולר.

לאור הפוטנציאל הגדול של המסחר בין שתי המדינות והרצון החזק של בכירים בשתי המדינות להגברת שיתוף הפעולה, יש סיכוי שהביקור של הנשיא ראיסי לאינדונזיה יוביל לפיתוח שיתוף הפעולה הכלכלית והרחבת המסחר ביניהן.

 

תגיות