May 25, 2023 08:21 UTC
  • רב אלוף סלאמי: נסיגת האויב מהמדינות האיסלמיות היתה בהודות להתקוממות

המפקד העליון של משמרות המהפכה, רב אלוף חוסיין סלאמי, הדגיש כי יום השנה לשחרור ח'וראמשהר (במחוז ח'וזסטן - דרום מערב המדינה) ב-24 במאי 1982, הוא אירוע גדול בתולדות הרפובליקה האסלאמית באיראן ואמר : נסיגת האויבים מהמדינות האיסלמיות היה בהודות להקרבות של ההתקוממות.

המפקד העליון של משמרות המהפכה, רב אלוף חוסיין סלאמי, הדגיש כי יום השנה לשחרור ח'וראמשהר (במחוז ח'וזסטן - דרום מערב המדינה) ב-24 במאי 1982, הוא אירוע גדול בתולדות הרפובליקה האסלאמית באיראן ואמר : נסיגת האויבים מהמדינות האיסלמיות היה בהודות להקרבות של ההתקוממות.

במהלך פורום "גיבורים נועזים" (רביעי), שהתקיים לרגל שחרור ח'ורמשהר, בנוכחות כמה ממנהיגי ההגנה הקדושה (המלחמה שנכפתה על איראן בעידן סדאם 1980-1988), האלוף סלאמי התייחס להקרבות של החללים והפצועים שעדיין סובלים ממוגבלות בגלל הפגיעות שנפגעו בהן, במהלך השחרור ההירואי של ח'ורמשהר, וקבע כי אירועי המלחמה לעולם לא יישכחו.

רב אלוף סלאמי פנה בנאומו למנהיגים ולאנשים מתקופת ההגנה הקדושה, ואמר : החזקתם מעמד, ולא עזבתם את שדה הקרב כפי שעושים הפחדנים, אלא עשיתם נפלאות שהביאו גאווה וכבוד למדינה, לכן הדורות ימשיכו את הדרך שהיתוויתם בלבבות וצעדים נועזים.

 

תגיות