May 25, 2023 07:26 UTC
  • שר ההגנה : המשחתת

שר ההגנה, אלוף "מוחמד רזא אשטיאני", התייחס למשימה האחרונה שערכה הקבוצה הימית 86 מסביב לכדור הארץ, והדגיש כי המשחתת "דנה" האיראנית הוכיחה את יכולותה המתקדמות במהלך המשימה האחרונה מעל ומתחת לפני הים, ובמהלך פעילויות האוויר והשיט, תנאי השיט הקשים.

שר ההגנה, אלוף "מוחמד רזא אשטיאני", התייחס למשימה האחרונה שערכה הקבוצה הימית 86 מסביב לכדור הארץ, והדגיש כי המשחתת "דנה" האיראנית הוכיחה את יכולותה המתקדמות במהלך המשימה האחרונה מעל ומתחת לפני הים, ובמהלך פעילויות האוויר והשיט, תנאי השיט הקשים.

בשיחה עם כתבים בשולי ישיבת הממשלה (רביעי) הדגיש שר ההגנה כי המשימה האחרונה של הקבוצה הימית 86 מסביב לכדור הארץ היא הישג גדול שמעורר גאווה.

שר ההגנה בירך את הכוחות המזוינים, ואמר כי המשחתת "דנה" היא פרי מאמציהם של המדענים האיראנים בתעשיות הביטחוניות.

שר ההגנה ציין כי היתרון הגדול ביותר של הרפובליקה האסלאמית באיראן מתגלם ביכולת לבחון את הישגיה הביטחוניים, בתנאים הגיאופוליטיים והגיאוגרפיים הקיימים.

 

תגיות