דצמ 03, 2023 08:46 UTC

הנשיא אברהים ראיסי אמר כי תמיכה במדוכאים היא אחד היסודות והעקרונות של החוקה האיראנית, ועל כן, תמיכתנו בעזה ובפלסטין מבוססת על עקרונות אלו.

הנשיא אברהים ראיסי אמר כי תמיכה במדוכאים היא אחד היסודות והעקרונות של החוקה האיראנית, ועל כן, תמיכתנו בעזה ובפלסטין מבוססת על עקרונות אלו.

בוועידה הלאומית השנייה לאחריות על יישום החוקה, הדגיש נשיא הרפובליקה כי "התמיכה בעזה ופלסטין מבוססת על החוקה", והוסיף: "מאז ניצחון המהפכה האסלאמית באיראן, התמיכה בפלסטין הייתה הנושא הראשון של המהפכה, והתמיכה במדוכאים היא אחד היסודות והעקרונות של החוקה האיראנית, ואנחנו לא יכולים לנטוש את העקרונות האלה".

הנשיא אמר כי הימים אלו חשפו את האמת לכל העולם, והוסיף כי ששה אלף ילדים בעזה נרצחו, ובהחלט נקמה אלוהית בוא תבוא ותשים קץ לישות הציונית המלאכותית.

 

תגיות