May 30, 2024 07:42 UTC
  • בכירי משק ישראלים: ללא שוויון אמיתי בנטל - הכלכלה בסכנה מיידית

יותר מ-200 מראשי המשק, יו"רים ומנכ"לים של בנקים וחברות מהגדולות והמשפיעות במשק החברים ב"פורום העסקים" בישראלים, מתריעים כי "ללא חלוקת הנטל והמשך מגמת הפטור הגורף, הכלכלה הישראלית נמצאת בסכנה ברורה ומיידית".

יותר מ-200 מראשי המשק, יו"רים ומנכ"לים של בנקים וחברות מהגדולות והמשפיעות במשק החברים ב"פורום העסקים" בישראלים, מתריעים כי "ללא חלוקת הנטל והמשך מגמת הפטור הגורף, הכלכלה הישראלית נמצאת בסכנה ברורה ומיידית".

זאת ברקע חוסר ההסכמות והעימותים בקואליציה סביב חוק הגיוס וסוגיית השוויון בנטל.

בהודעה שפרסם הפורום נכתב כי "בעת הקשה הזו לישראל, כשבכל יום כולנו מבינים שהאתגר הביטחוני והמדיני גדול בהרבה ממה ששיערנו, אנו מפצירים בממשלת ישראל ובכלל חברי הכנסת לקבוע שוויון אמיתי בנטל".

 

תגיות