May 25, 2023 10:52 UTC
  • ועד ראשי האוניברסיטאות נגד הצעת החוק

לאחר הודעת נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' אריאל פורת, פרסם ועד ראשי האוניברסיטאות הודעה נגד הצעת החוק, בה צוין כי מדובר בהצעת חוק בעייתי ומסוכנת. "מדובר בפוליטיזציה והתערבות עמוקה ובלתי סבירה בפעילות הקמפוסים. ניסיון להשתמש באקדמיה לאכיפה פלילית, הפיכת הנהלות המוסדות לשוטרים, שופטים ותליינים - אין בינן לבין האקדמיה דבר וחצי דבר", נמסר בהודעה.

 

 

 

 

 

תגיות