May 18, 2024 06:29 UTC
  • סייקס-פיקו
    סייקס-פיקו

פארס טודיי - להבנה מעמיקה יותר של המשברים הנוכחיים במערב אסיה, יש להסתכל מקרוב על הסכם סייקס-פיקו, שנחתם ב-16 במאי 1916 בין צרפת לבריטניה. הסכם שהשפיע באופן משמעותי על עתידה של מערב אסיה והניח את התשתית לרבות מהבעיות הנוכחיות באזור.

פארס טודיי - להבנה מעמיקה יותר של המשברים הנוכחיים במערב אסיה, יש להסתכל מקרוב על הסכם סייקס-פיקו, שנחתם ב-16 במאי 1916 בין צרפת לבריטניה. הסכם שהשפיע באופן משמעותי על עתידה של מערב אסיה והניח את התשתית לרבות מהבעיות הנוכחיות באזור.

במהלך מלחמת העולם הראשונה ולאחר התמוטטות האימפריה העות'מאנית, החליטו שלוש המדינות הקולוניאליות העיקריות, צרפת, בריטניה ורוסיה, לחלק את השטחים העות'מאניים ביניהן. חלוקה זו התבססה על האינטרסים הקולוניאליים שלהם ולא על המציאות הגיאוגרפית, התרבותית והאתנית של האזור. "מארק סייקס" מבריטניה ו"פרנסואה-ז'ורז' פיקו" מצרפת היו האדריכלים של ההסכם וגם שמו של הסכם זה נלקח משמותיהם.

הסכם זה הוביל לשרטוט גבולות חדשים ומלאכותיים במערב אסיה, שלא שמו לב לרצונם ולדרישותיהם של תושבי האזורים הללו. לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה בנובמבר 1918 והתמוטטות האימפריה העות'מאנית, התקוות לעצמאותן של מדינות ערב המאוחדות לא התגשמו. במקום זאת, בריטניה וצרפת הצליחו לחזק את השפעתן באזור באמצעות תוכנית האפוטרופסות בינואר 1919. תוכנית זו לא אפשרה עצמאות למדינות ערב במערב אסיה והציבה אותן בשליטת בריטניה וצרפת.

חילוק זה לא רק גרם לאי-יציבות פוליטית וחברתית באזור, אלא גם העצים את ההבדלים הדתיים. אזורים כמו פלסטין, ירדן, דרום עיראק וחלקים מסוריה ולבנון הושמו בשליטה ישירה של בריטניה וצרפת. חלוקות מלאכותיות אלו הפכו לבסיס למלחמות וסכסוכים רבים בעשורים הבאים.

מוחמדרזה חאג'יאן, מומחה לנושאי מערב אסיה, סבור שאחת הבעיות העיקריות של הסכם סייקס-פיקו הייתה ההתעלמות המכוונת של הקולוניאליסטים מהמציאות של האזור. הוא קובע כי החלק החשוב ביותר בהסכם זה היה כיבוש פלסטין והתעלמות מזכויותיהם של תושבי הארץ הזו, שהכין את התשתית לשליטה של ​​בריטניה בפלסטין.

נכון לעכשיו, מדינות רבות באזור עדיין סובלות מההשלכות של הסכם סייקס-פיקו. לדוגמה, בשנים האחרונות אנו עדים לסכסוכי גבולות בין טורקיה לעיראק, שנגרמו מחלוקות מלאכותיות של סייקס-פיקו.

גם מהדי שכיבאי, מזכ"ל קבוצת ההגנה על העם הפלסטיני, סבור כי הסכם סייקס-פיקו היה הצעד הראשון לגיבוש ישראל באזור. לדבריו, המטרה של בריטניה בהקמת ישראל הייתה להשתמש במאגרי הנפט של מערב אסיה ופלסטין.

מטרה זו התממשה במסגרת הצהרת בלפור ב-2 בנובמבר 1917. מ-1920 עד 1948, בריטניה הגדילה באופן דרמטי את האוכלוסייה היהודית בארץ פלסטין על ידי הגירה יהודית לארץ זו. בשנת 1917 היוו היהודים רק 6% מאוכלוסיית ארץ פלסטין, אך בשנת 1948, כאשר ישראל הכריזה על קיומה, הגיעה האוכלוסייה היהודית ל-600,000 וכ-800,000 פלסטינים נעקרו.

ב-2016, בהצהרה, הכריזה פלסטין על אנגליה אחראית לכל הטרגדיות וביקשה מהממשלה הבריטית להתנצל על מעשיה. אבל תרזה מיי, ראש הממשלה של אנגליה דאז, הגיבה לבקשה זו וקבעה כי ממשלת בריטניה גאה בהצהרת בלפור.

אז כל הבעיות מובילות לסייקס-פיקו.

תגיות