יונ 15, 2024 08:10 UTC
  • התחילה התחרות בין המועמדים לבחירות לנשיאות

הפרשן חמיד שוג'אעי כתב בעיתון "ארמן מילי" כי הגישה שנקטה בה המועצה לשמירת החוקה, בנוגע לאישור הכשירות של המועמדים להתחרות בבחירות הנשיאות של איראן, היא אותה הגישה שאימצה, בבחירות הקודמות בשנת 2021.

הפרשן חמיד שוג'אעי כתב בעיתון "ארמן מילי" כי הגישה שנקטה בה המועצה לשמירת החוקה, בנוגע לאישור הכשירות של המועמדים להתחרות בבחירות הנשיאות של איראן, היא אותה הגישה שאימצה, בבחירות הקודמות בשנת 2021. הפרשן הוסיף כי אישור הכשירות של מועמד רפורמיסטי אחד במקביל לחמישה מועמדים שמרנים, זה בלתי הוגן ולא ייצור תחרות הוגנת. בעוד, לדעתו, המועצה לשמירת החוקה, הייתה צריכה לאשר המועמדות של אישים בולטים כמו יו"ר מועצת השורא לשעבר עלי לאריג'אני וסגן הנשיא לשעבר אישחק ג'האנגירי, מכורח המציאות שמחייבת תחרות הוגנת בין המתחרים נציגי כל המגזרים בחברה.

הפרשן שוג'אעי הביע הערכה כי על פי הגישה הזו של המועצה לשמירת החוקה לא ניתן לצפות לתחרות בבחירות, אלא בין המועמדים השמרנים, על אף שיש הסבורים שהמועמד פזשכיאן יכול להוות תופעה, בבחירות הללו ולשנות את המצב לטובתו.

********************* .

העורך הראשי של העיתון "ג'ואן", כתב כי אישור המועצה לשמירת החוקה למועמדות של פזשכיאן - אחד המועמדים הרפורמיים העיקריים - מנפץ את הטענות השקריות נגד המועצה כי היא מתנגדת למועמדים הרפורמיסטים ולא מאפשרת להם להשתתף בתחרויות בבחירות הנשיאות.

העורך הראשי של עיתון "ג'ואן" הוסיף כי "המועצה לשמירת החוקה, הסכימה לבקשה של החזית הרפורמית להשתתף בבחירות לנשיאות, למרות שחזית זו החרימה את הבחירות האחרונות, למועצת השורא האסלאמית, לפני כמה חודשים. אבל החזית הרפורמית רוצה היום להשתתף בבחירות הנשיאות, מבלי להסביר מה גרם לשינוי הזה."

העורך הראשי של העיתון "ג'ואן" סדקיאן ציין כי בתקשורת הרפורמית בירכו על קבלת המועמדות של פזשכיאן, מה שמעיד על שביעות רצונם, ועל כך כי הרפורמיסטים יסתמכו על אובדן הקולות בגלל התחרות בין המועמדים השמרנים ועריכת סיבוב שני.

העיתון "ג'ואן" קבע כי זירת הבחירות הפכה לזירת תחרות לחלוטין ועל כן, אם הרפורמיסטים יפסידו, לא צריכים להאשים כי היו זיופים וחריגות, ואם יינצחו, לא צריכים לפרש את תמיכת הציבור כסימן לבקש שינויים קיצוניים, כך גם השמרנים לא צריכים לפרש את הניצחון כתמיכה בהשקפתיהם האישיות.