May 14, 2023 06:12 UTC
  • לא אכפת לממשלה מן מרקי רצח בחברה הפלסטינית

הבטחות הממשלה הישראלית לפני הבחירות התפוגגו כאילו לא היו. זה חל על כל התחומים והמגזרים אך בעיקר על החברה הערבית שנרשמו בה עשרות מקרי רצח מתחילת השנה וודאי שלו היתה קיימת ממשלה מתפקדת לא היתה עוברת על כך לסדר היום בלי לקבל את ההחלטות הדרושות, ולפי ההערכות אם הקצב הזה יימשך ככה עלולה שנת 2023 להסתיים עם למעלה מ-200 נרצחים בחברה הערבית.

זאת אומרת שהנושא לא מדיר שינה מעיני השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לא בגלל שאינו מעוניין בכך אלא בגלל שהוא שר כושל בכל הגזרות. הרי העוקבים אחריו מציינים שהוא לא ניהל בחייו מערכות, לא מכיר את הציבור הישראלי מעבר לקריית ארבע פינת חברון, וכל המהות הפוליטית שלו היא משיכת תשומת לב תקשורתית באמצעות הצהרות בומבסטיות ויצירת שערוריות.

קפיצה עצומה נרשמה במספר מקרי הרצח: שנת 2022 הסתיימה עם 104 מקרי רצח בחברה הערבית, מתוכם פוענחו רק 24. כלומר, מדובר בשיעור של 23%. לשם השוואה, בחברה היהודית פוענחו 24 מתוך 34 מקרי רצח, כלומר שיעור של 70%.

בהתאם למקורות הישראלים, בשנת 2023 נרשמו כבר 72 מקרי רצח. 63 מהקורבנות נורו למוות; כלומר, 88% ממקרי הרצח בוצעו בעזרת כלי ירייה. 34 מהקורבנות הם בני פחות מ 30 בעוד 67 מהקורבנות היו גברים

בשנת 2019, בארבעת החודשים הראשונים של השנה, היו 20 מקרי רצח. בשנת 2020, באותה התקופה, 21 נרצחים. בתקופה המקבילה בשנת 2021 –37 נרצחים; ובשנת 2022 – 26 נרצחים. כאמור, ב־2023 המספר נסק ל־72 מקרים, עלייה תלולה.

בשנים 2021–2022 מינתה הממשלה פרויקטור מיוחד לנושא, סגן השר יואב סגלוביץ. הממשלה ה־37 יכולה להמשיך בקו הפעולה הזה. כאמור, מעבר לאי־כשירותו הפרסונלית של בן גביר, ברור שבחברה הערבית יתקשו לשתף איתו פעולה – וגם אם ישתפו איתו פעולה, לבן גביר אין את הזמן והקשב לעבור כפר־כפר, עיר־עיר ולפעול בשיטה שפיתח סגלוביץ.

הדיונים בנושא מתקיימים אבל אל מתקבלים החלטות למיגור האלימות והפשיעה בחברה הישראלית מה מעיד על כך שלא בן גביר הוא שר כושל אלא גם בגלל שהממשלה, על כל מרכיביה היא כושלת.