May 20, 2023 05:54 UTC
  • תקציב למטרות הרסניות

במסירותו המוחלטת למאבק לביצור שלטונו בכל מחיר, בנימין נתניהו אינו מהסס להפקיר את עתידם של ילדי ישראל. בכניעה הגורפת לתביעות הקואליציוניות של המפלגות החרדיות, החליט למעשה להעניק עשרות אחוזים מהם לחיי עוני, בערות, והעדר שוויון הזדמנויות.

תוך כדי ההסלמה נגד הג'יהאד האיסלאמי בעזה, בעודו מתרברב בלוחמנותו ובהעדר נכונות ממשלתו לפשרה, ניגף נתניהו בפני כל תביעה קואליציונית שהועלתה בפניו. ליו"ר ש"ס, אריה דרעי, הוא נכנע והגדיל את תקציב תלושי המזון שלו מ–850 מיליון שקל למיליארד שקל. נתניהו עשה זאת למרות חוות דעת משפטית שקבעה שתלושי המזון מוטים לטובת משפחות חרדיות, ותוך התעלמות מהאזהרה של אגף התקציבים, שמדובר בתמריץ שלילי לתעסוקת חרדים.

נתניהו גם הסכים להגדיל את תקציב מוסדות החינוך מזרם הפטור ב–230 מיליון שקל. בפועל מדובר בהכפלה של תקציב בתי הספר הללו, שאינם מפוקחים כלל ואינם מלמדים לימודי ליבה. העברת סכום כסף גדול כל כך מהווה הפרה לכאורה של החוק, שאינו מאפשר לבתי הספר הללו לקבל יותר מ–55% מתקציב בית ספר ממלכתי רגיל. אגף התקציבים הזהיר כי בכך נתניהו מכשיר את דור העתיד של חרדים חסרי מיומנויות לשוק העבודה. אבל למי שמודאג רק מעתיד ממשלתו זה ממש לא משנה.

גם תקציב הישיבות גדל לשני מיליארד שקל בשנה, זאת למרות שהניתוח של אגף התקציבים הראה כי הדבר יביא לצניחה של כמעט 5% בתעסוקת גברים חרדים. יחד עם התוספות שניתנו למשרדי הממשלה שבשליטת הציונות הדתית, בסך הכל מדובר בתוספות של מאות מיליוני שקלים להגדלת התמיכה בפנימיות ששייכות אך ורק לחינוך הממלכתי־דתי, לזהות יהודית ועוד.

נתניהו הביא את הוצאת הכספים הקואליציוניים לשיא חסר תקדים של 13.7 מיליארד שקל, כשהרוב המוחלט של סכום זה מוקדש לצרכים סקטוריאליים שמקדשים עליונות יהודית ושמירת החרדים בתוך חומות הגטו ומחוץ לשוק התעסוקה. למעשה, מעולם לא הוצא כסף רב כל כך על מטרות הרסניות כל כך. הילדים החרדים יהיו הראשונים לשלם את מחיר העוני והבערות, ובעקבותיהם ישראל כולה.

אגף התקציבים קבע, כי ההסכמים הקואלציוניים יביאו לקריסה בשיעורי התעסוקה החרדיים, לאובדן תוצר של 6.7 טריליון שקל עד לשנת 2060, ולהעלאת מסים ב–16%. זאת תהיה המורשת ההיסטורית של נתניהו: ראש הממשלה שדירדר את ישראל.