ספט 12, 2023 05:49 UTC
  • הדרת נשים בממשלה של נתניהו

ממשלת נתניהו בן גביר וסמוטריץ' מנהלת מדיניות משיחית דתית קיצונית שמתבטאת בייהוד השטחים הפלסטינים, בבנייה מחדש של הר הבית או בהגדלת קצבאות האברכים.

אך מדיניות זו מיועדת לפגוע בנשים, ל- "החזרה" של הנשים למעמדן הישן בהיררכיה הפטריארכלית. בראש ובראשונה הרחקה שלהן מכל השפעה או מעורבות במערכת השלטונית. לא בממשלה, לא בצבא, לא בפיקוח הרגולטורי, לא בהנהגה של חברות ציבוריות, לא בשום מקום שאליו הן הצליחו לחדור אחרי מאבקים קשים וממושכים. נשים מורחקות, בגלוי, ללא הסתרה, מכל שותפות במעגל קבלת ההחלטות.

פנינה שרביט-ברוך, תמי קנר כתבו כי, הממשלה הנוכחית מתאפיינת בתת-ייצוג של נשים ובהדרתן מתפקידי מפתח. כאשר נשים מיוצגות פחות ואינן נמצאות במוקדי קבלת ההחלטות – הנושאים החשובים לקידום נשים אינם מטופלים וזכויות נשים נפגעות. הם מדגישו כי פערי הייצוג בין נשים לגברים באים לידי ביטוי בנתונים מספריים : שש שרות בממשלה לעומת 26 שרים, שתי מנכ"ליות לעומת 32 מנכ"לים, 29 ח"כיות לעומת 91 ח"כים, שרה אחת בקבינט הביטחוני-מדיני לעומת תשעה שרים, שתי שרות בוועדת השרים לענייני חקיקה לעומת תשעה שרים.

תת-ייצוג של נשים היה קיים לפני הממשלה הזו, אבל לאורך השנים נרשמה מגמת שיפור כתוצאה מיישום מדיניות רשמית שקידמה שוויון מגדרי, עד שבאה הקואליציה הנוכחית בהשתתפות מפלגות שמקדמות תפיסות עולם דתיות, הדוגלות בעליונות גברית המתנגשת עם תפיסות של שוויון מגדרי, כששתיים מהן (יהדות התורה וש"ס) אף מסרבות לכלול נשים בשורותיהן. גם במפלגות האחרות יש מעט מאוד נשים, וחלקן אף דוגלות בעמדות אנטי פמיניסטיות. נראה אפוא, שבממשלה זו השוויון, לא זו בלבד שאינו מיוחל, אלא הוא נתפס כבלתי רצוי.

המחשה לכך ניתן למצוא בגניזת הקמפיין שנועד לעודד נשים להתמודד בבחירות המתקרבות לרשויות המקומיות. את הגניזה קידמה לא אחרת מאשר השרה לקידום מעמד האישה, מאי גולן, שהובילה גם לפרישת מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, איילת רזין בית-אור, לאחר שנה וחצי בתפקיד. יתרה מזאת, הממשלה אישרה בקריאה טרומית את פירוק הרשות העצמאית לקידום מעמד האישה והחלפתה בגוף פוליטי נטול עצמאות וסמכויות, הכפוף כולו לשר/ה.

המטרות המרכזיות של הרשות – ביניהן: קידום פעילות למניעת אלימות נגד נשים, תיאום בין הגופים המטפלים במעמד האישה בישראל, וקידום חינוך, חקיקה ואכיפה בתחומים אלה – נמחקו מהצעת החוק, שלא הגדירה כלל את תפקידי הגוף הפוליטי החדש שיוקם.