Mayıs 22, 2023 14:31 Europe/Istanbul
  • Direniş ve dayanışma günü

Hicri Şemsi Hordad'ın 4'ü, dayatılan savaşta tekrar tekrar Irak füze yağmurlarına karşı direnen, Dezful halkının direnişinin yıl dönümüdür ve bu gün, İran'ın resmi takvimine direniş ve dayanışma günü olarak kaydedilmiştir.

Bu durum Dezful'un "direniş başkenti" olarak adlandırılmasına neden olmuştur.  İran'ın Huzistan eyaletinin kuzeyinde ve güneybatısında yer alan Dezful kentinde, Irak'ın Baas rejimi ordusu tarafından her gün şehre isabet eden roketlere rağmen sekiz yıllık kutsal savunma sürecinde cesur ve azimli insanlar, bir yandan yıkılan yerleri yeniden inşa ediyor ve diğer yandan Baas rejiminin iradesini kırmaya çalışıyordu. Baas rejimi ise şehri boşaltmaya ve hedeflerine ulaşmaya çalışsa da, bu bölgenin ahalisi ve destekçi güçler, saldırganların ulaşılmaz hayallerinden birini yok etmeye çalışıyordu.  Bu dönemde Irak Baas rejiminin propaganda dalgasına, yaygın tehditlerine ve destekçilerinin 24 saat süren propagandif çalışmalarına rağmen Dezful halkı yılmadı ve her hafta cuma namazını bile cemaatle birlikte bu şehirde kıldı. Ayetullah Gazi imamlığında savaşçılar hep namazlarını da cemaat olarak kılıyorlardı. Dayatılan savaş sırasında bu şehir, Irak rejiminin roketleri tarafından defalarca saldırıya uğradı, o kadar ki, füzeler şehri olarak adlandırıldı. Irak Baas rejiminin İran'a karşı başlattığı sekiz yıllık savaşta Irak ordusu tarafından Dezful'a 176 roket, 2500 top mermisi ve 331 uçak roketi vuruldu ve bu şehirde 19 binden fazla konut ve ticari birim binası imha edildi, ancak halk yine de kolay kolay teslim olmak istemediğini göstermiş oldu. Bu şehrin halkı tüm bu musibetlere rağmen geri adım atmadı ve İran'da direniş ve istikrarın sembolü oldu. Dezful, kahramanca direnişinde 250 şehidi çocuk olmak üzere 2 bin 600 şehidi İslam'a ve devrime adadı.

Dezful'un girişinde direniş sembolü

Dezful halkının İran içindeki kararlılığını öne çıkaran ve dünyanın şaşkınlığını ve Baas rejiminin düşmanlığını kat kat arttıran şey, hayatın akışının bu şehirde devam etmesi ve bu şehir halkının İslam savaşçılarına sarsılmaz destek ve yardımı oldu. Sıkıntı içinde olmasına rağmen, füze ve roket saldırılarına maruz kalmasına rağmen Irak ordusuyla halkın savaşı devam etti. Dezful şehrinin sürekli saldırıya uğradığı günlerde toplu şehadetler ve gruplar halinde yaralanmalar, bu dirençli şehrin insanlarının bu kesintisiz ve gayretli varlığının gururlu bir işaretidir. Irak'ın Baas Partisi'nin saldırı planlarında bu şehri her zaman "A" kategorisine yerleştirmesi, birçok iç ve dış siyasi-askeri analistin merak konusu olmasının yanı sıra, İran halkı için de şaşırtıcı idi. Bu şehrin özel bir askeri stratejik yol üzerinde bulunmamasına rağmen, ona zarar vererek işgal için koşullar sağlanabilecekti. Ancak onu yok ederek İran'ın gücüne büyük bir darbe indirebilecek belirleyici bir ekonomik direk de değildi. Öte yandan, ülkenin siyasi-askeri karar alma merkezi olarak da görülmüyordu, böylece üzerinde baskı kurularak siyasi tavizler elde etmek de mümkün değildir. Bu küçük şehir, her türlü uzaktan saldırı ile kuvvetleri ve teçhizatı imha etmek için kullanılabilecek bir otoyol veya askeri üs olarak bile düşünülemezdi. Irak Baas rejiminin Dezful şehri düşmanlığını ilk sıraya koyan tek şey, bu şehir halkının örnek teşkil eden direnişi ve dayanışmasıydı. Çünkü Baas düşmanı İran topraklarına saldırmak için hazırladığı 6 ordudan 2'si Dezful'u ele geçirip Huzistan'ı baypas etmesi için görevlendirilmişti ve sonunda bu ili ele geçirmek ve Dezful halkının direnişi olmasaydı Huzistan tamamen kaybedilecekti.

Dezful halkının şaşırtıcı direnişi, çeşitli faktör ve unsurlara, İslam dinine bağlılık ve ilgilerinin arka planına ve Ehlibeyt imamlarının emirlerine itaatlerine ve İslam'a yönelik özel bir dini-siyasi ilgiye dayanıyordu. Bunların başında İslam İnkılabı ve İmam Humeyni (ra) gelirdi, direnişin altyapısında en büyük paya sahip olan unsurlar da bunlardı.  Füzelerin ve topların şehri olarak anılan ve Iraklıların tabiriyle "Belde el Sevarih" olarak anılan bu kahraman şehir, kutsal müdafaa yıllarında ve şehirler savaşı sırasında yüzlerce kez saldırıya ve düşmanların füzelerine maruz kaldı. Irak Baas partisi ve işgal ordusu ile savaşta 2700 günlük direnişte 2600 şehit, 4000 gazi, 452 esir ve 147 kayıp İslam'a ve devrime adandı. Dezful'un kahraman halkı, sistemin liderliğini desteklemek ve devrimlerinin kazanımlarını korumak için çok sayıda can ve mali kayıp yaşadı. Ancak İslam devrimine düşmanın iradesiyle karşı çıkmamakla kalmadılar, savaşın son gününe kadar imamlarını desteklemekten de geri durmadılar. İmam Humeyni ra de defalarca bu memleketin insanını minnetle övdü ve hatta cuma namazlarını düşman tehdidi altında kılmalarından bile büyük övgüyle söz etti.

İmam Humeyni (RA) Dezful halkını övdü ve şöyle buyurdu: Siz Dezful ehli bir sınava girdiniz ve bu sınavdan iyi ve başarılı bir şekilde çıktınız. İslam'a olan borcunuzu ödediniz. İslam İnkılabı Lideri ise  şöyle dedi: "Irak güçleri Deşt-i Abbas'a gelmiş ve bu köprüyü - yani Kerkhe'yi - geçip Dezful'a gelebilsinler diye bu bölgeyi ele geçirmeye çalışıyorlardı; Dezful'a girdikleri zaman Huzistan'ın tüm giriş kısmı alınacaktı. Rahmetli Gazi'nin Dezful'da kalıp halkın Dezful'da kalmasına sebep olması ve Dezful'u vuran onca rokete rağmen Dezful'un tahliye edilmemesi,önemli bir sırdır.  Çünkü Dezful terkedilmiş olsaydı onu almak kolay olurdu; Rahmetli Gazi  görme engelli olmasına rağmen şehirde kaldı ve herkesin orada kalmasına sebep oldu. Bu açıklamalar, zamanla "Alfa Dezful" adıyla anılan Irak Baas radyosunun uyarılarına gülüp geçen Dezful'lar için gurur kaynağıdır.

Savaşçılara moral veren unsurlardan biri de cephe radyosuydu. Radyo Cephesi, tüm güney cephesi için Dezful'dan yayınlanırdı. Çok az deneyime sahip bazı gençlerin bu radyoyu bir teyp ve bir mikrofonla başlattığına inanmak zor olabilir. Bu küçük servetle, Huzistan savaşçıları ve halkı tarafından benzeri görülmemiş bir memnuniyetle karşılanan bir radyo istasyonu kurmayı başaran gençler büyük bir iş başarmıştı. Programın şarkıları ve müziği aynı sıradan teypten çalınıyordu ve Cephe Radyolarının programlarını yazmaktan Dezful'da olan bazı savaşçılar ve gençler sorumluydu. Savaş yıllarında orada bulunan Dezfullu yazarlardan biri Mohammadreza Sengeri halkın gösterdiği destan ve direnişi ile ilgili şöyle diyor: "  Dezful'a yönelik saldırı her yönden devam etti. İlk saldırıdan itibaren Dezful'un eğitim bile almamış yiğit gençleri büyük bir direnişle karşılık verdi.Ellerinde pek fazla silah ve imkan bulunmayan halk Irak Baas Ordusunu Kerhe nehri arkasında tutmayı başardı. Dezful'un stratejik önemi, savaşçılar için bir geçit olması ve bu şehrin işgal edilip boşaltılması durumunda savaşçılarda umutsuzluğa neden olabilmesi açısındandı.