May 30, 2024 09:14 UTC
  • ע'ריבאבאדי: כל פשע שלא מעמידים את הציונים עליו, הוא צעד לחיסול השלום

מזכיר הועדה לזכויות האדם, עוזר יושב ראש מערכת המשפט לעניינים בינלאומיים, קאזם ע'ריבאבאדי, אמר כי כל פשע שלא מעמידים עליו את הקברניטים הישראלים, צמאי הדם, הוא צעד בדרך לחיסול השלום.

מזכיר הועדה לזכויות האדם, עוזר יושב ראש מערכת המשפט לעניינים בינלאומיים, קאזם ע'ריבאבאדי, אמר כי כל פשע שלא מעמידים עליו את הקברניטים הישראלים, צמאי הדם, הוא צעד בדרך לחיסול השלום.

בפוסט בחשבונו באתר "X", תוך בהתייחסות לפשע הציוני שהתגלם בהפצצת אוהלי העקורים, בהם חיפשו מחסה ילדים, נשים חסרי הגנה, ברפיח, מדרום לרצועת עזה, כתב ע'ריבאבאדי : " מצער כי האו"ם על כל הסוכנויות והארגונים שלו, לו נוקבים אצבע, נוכח רצח ושריפת הילדים, בחיים, ברפיח".

ע'ריבאבאדי הוסיף: "כל פשע שלא ממצים את הדין לגביו עם הישות הציונית, צמאת הדם, הוא צעד בדרך לחיסול 79 שנים של מאמצים הומניטריים של האו"ם, להשכנת שלום ".

 

תגיות