May 30, 2024 09:26 UTC
  • המטכ

המטה הכללי של הכוחות האיראניים, שלל פיצוץ שנגרם ממעשה חבלה, והביא להתרסקות המסוק של הנשיא החלל אברהים ראיסי.

המטה הכללי של הכוחות האיראניים, שלל פיצוץ שנגרם ממעשה חבלה, והביא להתרסקות המסוק של הנשיא החלל אברהים ראיסי.

לשכת התקשורת של המטכ"ל פרסמה את הדו"ח השני של הוועדה לחקירת הממדים והגורמים להתרסקות המסוק של הנשיא והמשלחת הנלווית אליו.

בדו"ח נאמר בין השאר :

1 . על פי הדיווח של הרשות המטאורולוגית ביום 19.5.2024, תנאי מזג האוויר הנוכחיים והצפויים מנמל התעופה תבריז (נקודת יציאה) ליעד הראשון והשני של קבוצת הטיסה (גשר אגבנד וסכר קיז קלעה) עד 08:50 היו נוחים ומתאימים לטיסה

2. מבדיקת רוב המסמכים הקשורים לתיקון ותחזוקת המסוק, לא היו היו ליקויים שיכולים להשפיע על התאונה.

3. לאחר בדיקה קפדנית, התברר כי המסוק לא נשא משקל נוסף ומספר הנוסעים והציוד היו בהתאם למשקל התקני המרבי של המסוק, בתחילת הטיסה ליעד. וכך היה גם בהחזרה

 

תגיות