May 24, 2023 08:16 UTC
  • ציוד הנגמ

סגן מפקד חיל היבשה בצבא האיראני, אלוף נוד'ר נעמתי, הודיע כי הנגמ"שים של הצבא האיראני יצוידו בטילים חכמים מדויקים.

סגן מפקד חיל היבשה בצבא האיראני, אלוף נוד'ר נעמתי, הודיע כי הנגמ"שים של הצבא האיראני יצוידו בטילים חכמים מדויקים. סוכנות הידיעות הבינלאומית "תסנים" צוטטה, סגן מפקד חיל היבשה בצבא האיראני הצהיר כי כוחות חיל היבשה הגיעו לרמה המאפשרת להם להתמודד עם כל משימה תוך שימוש בציוד חכם ומדויק.

אלוף נוד'ר נעמתי הוסיף, הציוד של חיל היבשה עבר תהליך חדשנות ופיתוח, כמו למשל הנגמ"שים שצוידו במשגרי טילים חכמים מדויקים.

סגן מפקד חיל היבשה של הצבא המשיך כי המאמצים יימשכו להשיג כל התקדמות בתחום הטכנולוגיה, תוך ציון כי בשנים האחרונות הוקמו 5 מפעלים לחיל היבשה בעזרת החברות המבוססות על ידע , והמתמחות בתחומים שונים, לרבות ייצור המל"טים, הטילים, התחמושת וכלי הנשק ועוד.

 

תגיות