May 21, 2023 07:01 UTC
  • לבנון: לכדנו מפקד בולט באל-קאעידה, ממייסדי התא במדינה

צבא לבנון הודיע כי הוא לכד את "אחד המפקדים הבולטים בארגון אל-קאעידה ואחד ממייסדי תא הארגון בלבנון".

לפי הודעת הצבא, כוח מיוחד ממינהלת המודיעין עצרה אותו בעיירה דיר עמאר. הצבא לא ציין את זהות העצור, ורק כתב את ראשי התיבות של שמו: "ט.מ". לדברי הצבא, הוא היה בקשר הדוק עם ארגון אל-קאעידה ומאז 2007 נעלמו עקבותיו.

 

תגיות