May 21, 2024 08:34 UTC
  • יריב לוין העיד בביהמ

שר המשפטים של ישראל יריב לוין עלה להעיד בבית המשפט המחוזי בעיר הקודש במסגרת משפט נתניהו.

לוין, שהעיד במסגרת תיק "2000" - תיק שיחות נתניהו-מוזס שבו נאשם נתניהו במרמה והפרת אמונים, אמר נפגש עם מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס "שלוש פעמים".

הוא טען: "לא ידעתי על השיח שלו עם נתניהו, שמעתי על זה בתקשורת. סיפרתי למוזס מי אני, הוא אמר שקיומו של 'ישראל היום' זה שופר של הליכוד, אבל הטענה הייתה שזו לא תחרות הוגנת. חשבתי שיש בזה לא מעט מן הצדק".

 

תגיות