Aug 03, 2022 12:31 Asia/Tehran

ܐܚܢܢ̈ ܘܐܚܬܘܢ«- ܚܘܪܙܐ ܡܢ ܦܪܣ- ܩܠܐ ܕܐܘܪܡܝ+ ܣܗܡܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܥܡ ܙ̇ܘܪܙ̇ ܦܬܪܘܣܝ ܐܘܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܘ ܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܢ ܝܘܣܒ ܒܝܬ ܝܘܣܒ

ܬܓ