ثور 30, 1402 17:39 Asia/Kabul
  • نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی در ایران که از 20 اردیبهشت/ ثور 1402 در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران آغاز به کار کرده بود، امروز شنبه، 30 ثور به کار خود پایان می دهد.

کلیدواژه