برنامه های اخیر

 • شاپرک(قرآن بخوان)

  شاپرک(قرآن بخوان)

  جوزا 03, 1403 12:45

  شاپرک 1403/3/3/برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:15 صبح به وقت افغانستان از رادیو دری پخش می گردد.

 • کنکاش، بیان ابعادی از شخصیت و ویژگی های شهید رئیسی از دیدگاه کارشناسان 03 03 1403

  کنکاش، بیان ابعادی از شخصیت و ویژگی های شهید رئیسی از دیدگاه کارشناسان 03 03 1403

  جوزا 03, 1403 09:40

  بیان ابعادی از شخصیت، ویژگی ها و عملکرد رئیس جمهور شهید، رئیسی از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران افغانستانی و ایرانی

 • شاپرک(دختر با حجاب)

  شاپرک(دختر با حجاب)

  جوزا 02, 1403 15:52

  شاپرک 1403/3/2/برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:15 صبح به وقت افغانستان از رادیو دری پخش می گردد.

 • شاپرک(امانتداری)

  شاپرک(امانتداری)

  جوزا 02, 1403 15:50

  شاپرک 1403/3/1/برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:15 صبح به وقت افغانستان از رادیو دری پخش می گردد.

 • شاپرک(زنگ علوم-چه وسائلی در انجام کار ها به ما کمک میکند)

  شاپرک(زنگ علوم-چه وسائلی در انجام کار ها به ما کمک میکند)

  جوزا 02, 1403 15:48

  شاپرک 1403/2/30/برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:15 صبح به وقت افغانستان از رادیو دری پخش می گردد.

 • شاپرک(مهمان داریم-صندوقچه قدیمی)

  شاپرک(مهمان داریم-صندوقچه قدیمی)

  جوزا 02, 1403 15:46

  شاپرک 1403/2/29/برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:15 صبح به وقت افغانستان از رادیو دری پخش می گردد.

 • شاپرک(قصه -تمساح اول فکر کن)

  شاپرک(قصه -تمساح اول فکر کن)

  جوزا 02, 1403 15:40

  شاپرک 1403/2/28/برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:15 صبح به وقت افغانستان از رادیو دری پخش می گردد.

 • ضربان(وسواس 1)

  ضربان(وسواس 1)

  جوزا 02, 1403 15:39

  برنامه ضربان،1403/3/2/ برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این برنامه به تهیه کنندگی و اجرای دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8:50 دقیقه به وقت افغانستان به مدت 30 دقیقه می باشد.

 • ضربان(لوپوس 2)

  ضربان(لوپوس 2)

  جوزا 02, 1403 15:37

  برنامه ضربان،1403/3/1/ برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این برنامه به تهیه کنندگی و اجرای دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8:50 دقیقه به وقت افغانستان به مدت 30 دقیقه می باشد.