ثور 31, 1402 13:09 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: جامعه جهانی از ابزارهای فشار لازم بر حکومت طالبان برای پذیرش خواسته های مردم افغانستان و مردم جهان استفاده کند.

داکتر سید قاسم مظفری در گفت و گو با بخش خبر رادیو دری با اشاره به برگزاری نشست گروه هفت یا هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در ژاپن که گفته شده بخشی از مباحث در مورد افغانستان بوده، گفت: مردم افغانستان که در شرایط دشوار اجتماعی و اقتصادی بسر می برند از هر نشستی که با هدف بهبود وضعیت این کشور برگزار شود استقبال می کنند به شرط اینکه نتایج مثبتی هم درپی داشته باشد.

وی افزود: اما این نشست ها تا کنون نتیجه خاصی نداشته و به ویژه در رابطه با تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان که نمایندگان تمام اقوام، مذاهب و گروه های افغانستان خود را در آن ببینند تاثیری نداشته است، به همین دلیل هم تا کنون حکومت طالبان پیشرفتی نداشته و نه مشروعیت و مقبولیت داخلی پیدا کرده و نه بین المللی.

به گفته این کارشناس سیاسی این نشست ها معمولا با صدور یک قطعنامه یا بیانیه پایان پیدا می کند و اینگونه نیست که منجر به تشکیل و اعزام هیاتی شود تا حکومت طالبان را قانع به تشکیل یک حکومت فراگیر و پذیرش خواسته های داخلی و بین المللی کند و یا از ابزارهای فشار در این زمینه استفاده کند.

مظفری اظهار داشت: اعضای گروه هفت کشورهای قدرتمندی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و صنعتی هستند که حکومت طالبان را با کمک های مستقیم و غیر مستقیم تامین مالی هم می کنند، این حکومت هم از این کمک ها استفاده سیاسی، نظامی و اقتصادی می کند و برای ترویج افکار و اندیشه های خود به کار می برد، در حالی که زنان و دختران را از کار، تحصیل و تعلیم محروم می کند و حقوق اقلیت ها را به آن ها نمی دهد.

وی بیان داشت: برای مقابله با این عملکرد طالبان کشورهای عضو گروه هفت می توانند از ابزارهای فشار خود علیه حکومت طالبان استفاده کنند و کمک های خود را به این حکومت قطع کنند و همچنان می توانند با دیگر اعضای جامعه جهانی برای اعمال فشار بر طالبان هماهنگی کنند، این اقدامات قابل انجام است به شرط آنکه این کشورها صدور قطعنامه ها و بیانیه ها را کنار بگذارند و دست به اقدامات عملی بزنند.

این کارشناس افغان گفت: جامعه جهانی می تواند با یک انسجام و هماهنگی به مردم افغانستان برای برون رفت از مشکلات شدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی کمک کنند، آنان می توانند به این منظور بر حکومت طالبان و حامیانش فشار وارد کنند در چنین شرایطی طالبان مجبور خواهند شد به خواسته های داخلی و بین المللی تن دهند.

مظفری با اشاره به حضور جو بایدن رئیس جمهوری امریکا به عنوان یکی از اعضای گروه هفت در نشست این گروه در حالی که دارایی های افغانستان در امریکا مسدود است، عنوان کرد: امریکا از عوامل اصلی بحران در جهان و به ویژه کشورهای اسلامی است. از یک طرف هر هفته به صورت علنی بسته های کمک چهل میلیون دالری را به حکومت طالبان می فرستد و از این حکومت حمایت می کند و از طرف دیگر عنوان می کند که باید حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان رعایت شود و کارمندان زن نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در افغانستان بر سر کار باشند. اما در واقع امریکا به دنبال تامین اهداف خود از طریق طالبان یعنی ناامن کردن کشورهای منطقه است.

وی اضافه کرد: برای امریکا و کشورهایی مانند آن هیچ فرقی نمی کند که در مسیر دستیابی به اهدافش، انسان ها کشته شوند، حقوق بشر پایمال شود و زنان و دختران از تحصیل باز بمانند، آن ها در ظاهر دم از حقوق بشر می زنند در حالیکه ناقضین اصلی حقوق بشر خودشان هستند و عاملان نقض حقوق بشر را حمایت می کنند.

 

کلیدواژه