ثور 29, 1402 12:35 Asia/kabul

شما و رادیو 1402/02/29 .تهیه کننده گوینده و نویسنده : پری موسوی .بازشنو : خانم شاهین راد .صدابردار: سعید موسوی