ثور 28, 1402 17:10 Asia/kabul

اطلاع رسانی و تحلیل و تبیین رویدادها و مناسبتهای مهم ، رویکرد اصلی برنامه نگاه روز است . شنبه تا پنجشنبه ساعت13:15 به مدت 10 دقیقه تهیه کننده و گوینده: زکریا حسینی / صدابرداران :طیبه نوری و سعید موسوی

کلیدواژه