Apr 15, 2024 15:51 Asia/Tehran
  • Avropa Məhkəmə Azərbaycaniku vığandə 30-sə vey ərizəş diyə kardə

Apreli 11-də Avropa İnson Huğuğon Məhkəmə Azərbaycaniku vığandə 30-sə ərizə ro 7 ğərorış elan kardə.

Bə TollışMedia sayti nıvıştəon əsos, “Fikrət İbişbəyli bə Azərbaycani vəynə” koədə ərizəvon jurnalist iyən onlayn xəbə portali sər redaktore.

Ərizə bəçe vəynə inzibati xəto həxədə icraati bino be, dılətonə məhkəmon tərəfo 500 mənot məbləğədə cərimə kardə be bande.

Ərizə kommunikasiyaı vaxt hokumət iddio kardə darıştəyonış etiraf kardə, bə jurnalisti 2250 avro təzimat doe rozi bə.

Məlumatəda Yadigar Sadıqlı, Sakit Məmmədov, Qunel Səfərova iyən əlidə xonəxon 9 fevral 2020-minə sori parlament səçınonədə huğuğon darıştə səbəbiku bə Avropa Məhkəmə şikat karde ğeyd bə.

Əvon səçın komissiyonədə iyən məhkəmonədə iddio kardə səçın darıştəyon effektin nıbeku şikatşon kardə.

Hokumət bə çəvon səçın hoğuği müdaxilə be etirafış kardə, bəvon mənəvi zərər, xarc iyən məsrəf əvəzi 4500 avro bədo.

“Sakit Məmmədov iyən əlidəyon bə Azərbaycani vəynə” ko ğəroi qorə, hokumət bə Razim Rzayev, Lətifə Əliyeva, Fərid Eyvazov, Fərhad Mehdiyev, Mahmud Mahmudov, Səməd Rəhimli, Ərəstun Baxşəliyev iyən Xalid Bağırovi har kəsi mənəvi zərər, xarc iyən məsrəf əvəzi 4750 avro doənine.

Avropa Məhkəmə “Əliyeva iyən əlidəyon bə Azərbaycani vəynə” koədə Konvensiya 11-minə maddə darıştə be ğeyd bə.

De Məhkəmə ğərori, hokumət bə Brilyant Əliyeva, Dunya Əliyeva, Kamran Nurəliyev, Cavid İsmayılov, Afaq Nurəliyeva, Səadət Qədirova, Səkinəxanım Quliyeva, Natiq Məhəmmədsoy iyən Nuranə Abdullayeva har kəsi mənəvi zərər, xarc iyən məsrəf əvəzi 1750 avro bədo.