Apr 14, 2024 10:17 Asia/Tehran
  • İroni bə israyili ələyh bepilotə təyyorə iyən rəketə hucumon xarici mediya nışon doə reaksiyə

İroni bə israyili ələyh bepilotə təyyorə iyən rəketə hucumon xarici mediya nışon doə reaksiyə

İroni bə israyili ələyh bepilotə təyyorə iyən rəketə hucumon xarici mediya nışon doə reaksiyə. İroni bə sehyonist rejimi zidd de dron iyən rəketə hucumon xarici mediyaədə hevujə surətədə inikasış pəydo kardə.bə İron İslom Respublikə Dəməşğədə bıə konsuləti şebə həmlə iyən çın kişfəri hərbi mışovironku 7 nəfəri şəhid bey və beynəlxalğə iştimoiyyət bə ın beğanunə hərəkəti reaksiya nıdoey 10 ruj bədiqə,ımruj şəvi nimədə(14 aprel) SEPAH hərbi ğıvvon bə işğal bıə əraziyon de dronon iyən rəketon təvəssuti ın təcavuzkorə rejimışon bə cəzo rosneyro səyışon kardə.

 

Tags