May 26, 2024 10:37 Asia/Tehran
  • Nəmin şəhrədə şəhidə prezdent və deəy bə ico bıə heyəti yolqətey

Nəmin şəhri Cami məçitədə Şəhid Seyd İbreym Rəyisi və deəy bə ico bıə heyəti yolqətey mərosim bərpo be.