May 27, 2024 08:46 Asia/Tehran
  • De 2 qılə Tolışi hənəki iştiroki Kafaədə İroni futbolistə kinon ğəhrəmonəti

İroni 15 sinniku saru futboli milli komanda ki Kafa nomo Mərkəzi Asiya rəğobətonədə iştirok kardışone, 2 minnə kərəro ım mısobiğəonədə bə ğəhrəmonəti rəsən.

Yəsna Cəfərniya və Mehrsa Bərari Tolış şəhrıstoniku İroni 15 sinniku saru futboli milli komandaədə uzvin.