Apr 10, 2024 11:37 Asia/Tehran

Bə Ğəzzə seonist rejimi həmləon dəvom və otəşvəsi ğəbul kardeyro çy imtino bois bıə ki Fələstini daxıl iyən xarıcədə, muğaviməti ğıvvon, bə mudafiəkə həmləon şiddət əlovə bıkon.