Jun 04, 2024 08:26 Asia/Tehran

İslomi İnğilobi Yolə Rəhbər, İslomi Respublika yolə təsisəkə, Həzrəte İmom Xomeyni(r.ə)-i bə rəhmət şe 35 minnə yolqətey mərosimədə, dəvardə 1 sori mıddətədə, prezdenti bə rəhmət şe tılə hodisə və çəy nəticəon, İroni vey muhimmə hodisəonku zınəşe.

Tags